You are here

wabi Sabi

wabi Sabi

Wabi-sabi

 

In een tuin moet niet alles perfect zijn en alles strak gecoördineerd worden. Moet dat trouwens in ons eigen leven? ... 

Natuurlijk kan je beter ingrijpen wanneer er iets fout gaat of wanneer er bijvoorbeeld een vervelende insectenplaag de bovenhand wil nemen. Wij gaan toch ook naar de dokter of de apotheker wanneer dat nodig is of wanneer je een vraag hebt.

 

Maar soms kan het niet anders en moet je je neerleggen bij het feit dat de natuur haar grillen en eisen heeft. Ze ‘neemt’ maar ze ‘geeft’ ons bijzonder veel terug. Ook wanneer het fout gaat (vb. een boom die sterft) is dat een nieuw begin. Het kan het begin zijn van een bijzonder mooie ontwikkeling van mossen, zwammen,… de dode boom wordt beslist een bron voor talrijke insecten, zoals xylobiontkevers,  dewelke op hun beurt een rijke feestmaaltijd kunnen zijn voor vogels en andere dieren die je misschien nooit eerder hebt gezien in jouw tuin.

Zo zie je maar… neem er vrede mee! Wabi-sabi betekent zoveel als de schoonheid van het imperfecte, maar ook de verdraagzaamheid van de onvolmaaktheid, en het aanvaarden van de vergankelijkheid.