You are here

Bladeren van mijn boom verwelken

Bladeren van mijn boom verwelken

Catalpa of trompetboom (op de foto = aangetast door de "bladverwelkingsziekte")

Deze verwelkingziekte wordt bij de Catalpa veroorzaakt door bodemschimmels die vooral optreden bij een slechte bodemstructuur of een te natte standplaats.  De trompetboom die gekend is voor zijn tere wortels wordt dan ook geïnfecteerd door de bodemschimmels (Verticillium) vanuit de grond. Eenmaal de schimmels binnen in de wortels geraken zullen zij zich via het transportsysteem doorheen de gehele plant verspreiden. Deze systemische verspreiding tot in de takken gebeurt via de vaatbundels die door de vermenigvuldiging van de schimmels uiteindelijk zullen dichtslippen. Hierdoor wordt de sapcirculatie en de watervoorziening afgesloten. Uitwendig kun je in een vroeg stadium soms een bladstandverandering zien en in een later stadium treedt bladverwelking en bladvergeling op. Indien je een aangetaste tak afsnoeit is er een licht bruine verkleuring van het vaatweefsel te zien.

Bij een aangetaste boom zullen steeds meer takken, bladeren en bloemen verwelken. Bladeren vergelen, worden bruin en sterven af. De wortels zijn eveneens bruin en stervende. Soms worden extra nieuwe wortels & opgaande scheuten gevormd. De aangetaste takken hoeven in eerste instantie niet te worden weg snoeien.

Indien er toch snoeihout wordt verzameld mag dit niet worden verwerkt door een hakselaar want door verspreiding van het hakselhout krijgt de schimmel vrij spel doorheen de volledige tuin. De takken kunnen dan ook best naar een erkend groenafvalverwerkingsbedrijf worden gebracht ; of men kan ze verbranden.

 

De takkenschaar, de snoeischaar of de takkenzaag die gebruikt werd voor het snoeien van de aangetaste takken dient men nadien grondig te ontsmetten (vb. met Dettol of Formol,…). 

 

VALS GELUK…

Tuineigenaars van (gesnoeide maar zieke) Catalpa’s zijn gelukkig wanneer ze hun boom/bomen het volgende groeiseizoen weer netjes ziet uitlopen.

 

Helaas…

Toch zal de zogezegd “genezen boom” veel afgestorven takhout hebben en elk jaar opnieuw verwelken indien geen (verdere) behandeling wordt opgestart.  De verwelking treedt meestal op tijdens warme dagen want dan kunnen de beschadigde vaatbundels de grote waterhoeveelheid die de bladeren nodig hebben voor de verdamping niet meer aan.

 

Volgt er na de droge periode een koele en nattere periode dan lijkt het alsof de boom herstelt ; maar elk jaar zal de ziekte zich meer en meer over de gehele boom gaan verspreiden waardoor de trompetboom uiteindelijk volledig zal afsterven.

 

BESTAAT ER EEN OPLOSSING?

Een curatieve behandeling met een fungicide (= dat is een schimmeldodend middel) op de kluit en/of een injectie in de stam kan hulp bieden, doch de werking is niet verzekerd en de aantasting kan, zelfs na jaren, terug toeslaan.  Niemand kan natuurlijk “IN” een boom kijken…

Enkele producten/middelen zijn o.a.  SPORGON ; TOPSIN ; ... 

 

DE OORZAAK

De verwelkingziekte bij de Catalpa kan worden veroorzaakt door twee verschillende soorten van bodemschimmels: (1) Verticillium albo-atrum ; en (2) Verticillium dahliae.

 

·         Deze veroorzakers van vaat- en verwelkingziekten kunnen vaak gedurende zeer lange tijd in de grond overblijven in de vorm van sclerotiën of chlamydosporen.

·         Wil men na het rooien van een ‘besmette’ boom op dezelfde plaats toch terug een Catalpa plaatsen dan moet men de grond eerst grondig ontsmetten.

o   Dat kan gebeuren door hem te laten stomen of door chemische grondontsmetting.

o   Anderzijds kun je de grond diep uitgraven en vervangen door gezonde aarde.

 

Breng daarna voldoende compost of humus aan vooraleer een nieuwe Catalpa aan te planten. Of plant een boom die NIET gevoelig is aan deze schimmels.

 

OPGELET (!)

Humus kan het verticilliumschimmel onderdrukken ; maar niet genezen!

 

BETER VOORKOMEN DAN GENEZEN…

Indien je op die plaats liever geen “gevoelige” Catalpa meer zet denk er dan wel aan dat er nog andere bomen gevoelig zijn voor deze schimmel.

 

Deze bomen zijn ook gevoelig (= dus best niet planten op dezelfde plaats/dezelfde omgeving)

·         Acer (esdoorn)

·         Cercis (judasboom)

·         Fraxinus (es)

·         Robinia (acacia)

·         Tilia (linde)

·         Ulmus (iep)

·         Vitis (druiven)

·         Berberis (zuurbes)

·         Cotinus (pruikenboom)

·         Ligustrum (liguster)

·         Rhus (fluweelboom)

·         Ribes

·         Syringa (sering)

 

·         Viburnum (sneeuwbalstruiken)                                                                         AUTEUR:  Dhr. Stefaan Bingé (De Tuindokter)