You are here

Tarieven en honoraria

Tarieven en honoraria

A.  TUININSPECTIES  'DE TUINDOKTER'

1) Tuininspectie/bezoek/diagnose ter plaatse = 120 euro (in BE)

2) Online diagnose (per e-mail) = 35 euro

3) Monster- en staalname = 30,25 euro/staal

4) Indienen van een staal (in het labo) = 30,25 euro/staal

5) Verzendingen van stalen = 59,28 euro

6) Verpakkingen (vb. verzendingen van een staal) = volgens de kostprijzen en tarieven van BPost (in BE)

7) Maandelijkse tuinopvolgingen (PCA) = vanaf 150 euro/maand

8) Schriftelijk verslag na tuininspectie = prijs op maat

9) Schriftelijke meststof- en/of voedingsadviezen = vanaf 197,57 euro/dossier

 

 

B.  KOSTEN (NEUTRALE) LABO ONDERZOEKEN

1) bodem- en wateronderzoek = v.a. 95,53 euro/staal

2) tak - loof (blad of naalden) - worteldelen = v.a. 95,53 euro/staal

3) schimmels, paddestoelen = v.a. 95,53 euro/staal

4) granulometrie = volgens type onderzoek in het daartoe gespecialsiseerde labo

5) fyto onderzoeken (vb. op aanwezige sproeistoffen, enz.) = v.a. 441,65 euro/staal

6) grondstofonderzoeken (stenen, hout,..) = volgens staalonderzoek

 

OPMERKING:

Volgens de kostprijzen/bepalingen van de labo's kunnen er extra's worden aangerekend indien:

** speciefiek onderzoek naar pesticiden, sproeistoffen, zware metalen, enz.

** spoedonderzoeken

 

 

C.  HONORARIA I.F.V. NEUTRALE (GER.) DESKUNDIGE (tarieven senior expert ; excl. BTW)

1) neutrale vaststellingen ter plaatse, aanleg fotomeetbanken, onderzoeken,...  = 85,00 euro/uur

2) bijstand m.b.t. juridische of technische aard/samenkomsten/plaatsbezoeken/exp. zittingen = 108,81 euro/uur

3) verplaatstingskosten = 0,55 euro/km + 50% uurtarief 

4) aanstellingen en diverse communicatie met overige experts/advocaten/labo's/... = per dossier

5) diverse opzoekingen, intern (voor)onderzoek, uitwerken en indienen van gedetailleerde expertiseverslagen, lastenboeken, plaatsbezoeken, ed. = 85,00 euro/uur (excl. drukwerken e.a.)

6) opmetingen en inventariseringen (vb. oude bomen, aanplantingen,...) = 85,00 euro/uur 

7) opstart expertisedossier (forfait) = 70,00 euro

8) materiaalgebruik (apparatuur voor veldwerk ~ forfait) = 55,00 euro (eventueel te vermeerderen volgens -dossier- specifieke behoeften/gereedschappen/materialen/grondstoffen/..) 

9) opvolging tot afhandeling expertisedossiers = .. % fee (volgens het eindbedrag van de schadevergoeding) 

 

Er worden extra's aangerekend indien:

** zondag- spoed- en nachttarief = + 100%

** zaterdagtarief =  + 50%

 

 

D. Landschaps- en tuinarchitectuur ; werfcoördinatie en/of werfleiding

1) Aanleg van een nieuwe dossier: op maat  (*)

2) Kwekerijbezoeken, veilingen, internat. zoektochten,.. = confidentieel, per dossier

3) werfcoördinatie en/of dagelijkse werfleiding = .. % op de uitvoeringen en/of leveringen

(* Het eerste bezoek/het kennismakingsgesprek is gratis en steeds vrijblijvend)

 

 

E.  GESPECIALISEERDE BEHANDELINGEN & UITVOERINGEN

1) Motorische behandelingen onder druk (tot 15 m hoog) = volgens offerte (na plaatsbezoek)

2) Bodemperforaties, rookbehandelingen, ed. = vanaf 25 euro/kwartier

3) Werfcoördinaties, opvolging en controle van uitvoeringen en praktische werken = confidentieel, per dossier

4) Bodemsonderingen, lichtmetingen, lucht- en aquametrie, penetrometrie = volgens offerte (na plaatsbezoek)

5) Hoogte- en afstandsmetingen = volgens offerte (na plaatsbezoek)

6) Communicatie en overleg overige experts = per dossier

7) Opmetingen en inventariseringen (vb. oude bomen, aanplantingen,...) = vanaf 50,00 euro/boom 

 

 

F.  ADMINISTRATIEVE & ONDERSTEUNENDE DIENSTEN ; OVERIGE KOSTEN

1) Neutraal expertiseverslag = 10 euro/pagina (min. 5 pagina's  >> excl. de duurtijd voor de opmaak van het dossier = tarief C5)

2) Aanleg/opstart dossier = 75 euro (forfaitair)

3) Kopij A4 (zwart/wit) = 0,35 euro/pagina

4) Kopij A4 (kleur) = 2,09 euro/pagina

5) Kopij A3 (zwart/wit) = 0,60 euro/pagina

6) Kopij A3 (kleur) = 2,73 euro/pagina

7) Gespecialiseerde dossierverwerking, opzoekingen, e.d. = 65,00 euro/uur

8) Opmaak van calculatie- en kostprijsvergelijkingen = per dossier

9) Administratief werk & secretariaat, briefwisseling, herinneringen, uitnodigen, planningen = 61,37 euro/uur

10) Postverzendingen = 11,02 euro

11) Aangetekende brieven of (betalende) traceerbare verzendingen = 20,50 euro

12) Aanleg fotomeetbank = 1,54 euro/foto (5 jaar bewaring)

13) Digitaal ontwerper (plannen, 3D, enz.) = 90,75 euro/uur

 

Geldigheid:

Deze prijslijst 'TARIEVEN EN HONORARIA' is geldig van 15 juli 2019 tot en met 30 juni 2020.

 

Algemene opmerking:

De algemene werkwijze en de (factuur)voorwaarden alsook het IE van 'de uitvoerder' (Stefaan Bingé - De Tuindokter ® - Groenacademie ® - bv Endorse) zijn steeds van toepassing. Ze kunnen op eenvoudig schriftelijk verzoek per post worden opgestuurd en ze kunnen ten allen tijde transparant (gratis) worden nagelezen op deze websites: www.detuindokter.be.  

Alle prestaties, leveringen en facturen kunnen contant betaald worden, doch via overschrijving uiterlijk 14 dagen na de vermelde factuurdatum (tenzij door beide partijen anders -schriftelijk- zou zijn overeengekomen). 

De vermelde kostprijzen op deze pagina zijn inclusief 21% BTW, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.  

De uitvoerder en zijn medewerkers of zijn aangestelde partners (Stefaan Bingé / bv Endorse) behouden zich het recht om niet in te gaan op bepaalde verzoeken of aangeboden opdrachten indien deze niet zouden stroken met de gehanteerde voorwaarden, de deontolgische - , morele of ethische code. 

 

Collega's gezocht
Iedereen die een tuin heeft zou ook een eigen 'Tuindokter' moeten hebben. Helaas kan hij niet overal tegelijk zijn. Heb jij interesse om ook 'Tuindokter' te worden?
Stuur ons dan een gemotiveerde e-mail (detuindokter@gmail.com) waarin duidelijk blijkt dat jij een echte meerwaardezoeker bent! Jouw profiel: je bent landschaps- tuinarchitect of een bio-ingenieur (M/V/X), je hebt voldoende kennis van planten (land- en tuinbouw en sierplanten) plantenziekten, meststoffen, insecten,.. je hebt een oog voor details en bent vlot in omgang, communicatief,...