You are here

Tarieven en honoraria

Tarieven en honoraria

A.  TUININSPECTIES  'DE TUINDOKTER'

1) Tuininspectie/bezoek/diagnose ter plaatse = 99 euro (in BE)

2) Online diagnose (per e-mail) = 25 euro

3) Monster- en staalname = 25 euro/staal

4) Indienen van een staal (in het labo) = 25 euro/staal

5) Verzendingen van stalen = volgens de kostprijzen en tarieven van BPost (in BE)

6) Verpakkingen (vb. verzendingen van een staal) = volgens de kostprijzen en tarieven van BPost (in BE)

7) Maandelijkse tuinopvolgingen (PCA) = 50 euro/maand

8) Schriftelijk verslag na tuininspectie = vanaf 90 euro

9) Schriftelijke meststof- en/of voedingsadviezen = vanaf 50 euro/dossier

 

 

B.  KOSTEN (NEUTRALE) LABO ONDERZOEKEN

1) bodem- en wateronderzoek = v.a. 71,29 euro/staal

2) tak - loof (blad of naalden) - worteldelen = v.a. 68,30 euro/staal

3) schimmels, paddestoelen = v.a. 68,30 euro/staal

4) granulometrie = volgens type onderzoek in het daartoe gespecialsiseerde labo

5) fyto onderzoeken (vb. op aanwezige sproeistoffen, enz.) = v.a. 125 euro/staal

6) grondstofonderzoeken (stenen, hout,..) = volgens staalonderzoek

 

OPMERKING:

Volgens de kostprijzen/bepalingen van de labo's kunnen er extra's worden aangerekend indien:

** speciefiek onderzoek naar pesticiden, sproeistoffen, zware metalen, enz.

** spoedonderzoeken

 

 

C.  HONORARIA I.F.V. NEUTRALE DESKUNDIGE

1) neutrale vaststellingen, aanleg fotomeetbanken,  = 90,75 euro/uur

2) bijstand of aanwezigheid m.b.t. juridische aard/samenkomsten/plaatsbezoeken = 90,75 euro/uur

3) verplaatstingskosten = 0,66 euro/km

4) aanstellingen en communicatie overige experts = per dossier

 

Er worden extra's aangerekend indien:

** zondag- spoed- en nachttarief = + 100%

** zaterdagtarief =  + 50%

 

 

D. Landschaps- en tuinarchitectuur

1) Aanleg van een nieuwe dossier: vanaf 750 euro

2) Het eerste bezoek/het kennismakingsgesprek is gratis en steeds vrijblijvend.

 

 

E.  GESPECIALISEERDE BEHANDELINGEN & UITVOERINGEN

1) Motorische behandelingen onder druk (tot 15 m hoog) = 121 euro/uur

2) Bodemperforaties, rookbehandelingen (mollen-ratten) = 66,55 euro/uur

3) Werfcoördinaties, opvolging en controle van uitvoeringen en praktische werken = confidentieel, per dossier

4) Bodemsonderingen, lichtmetingen, lucht- en aquametrie, penetrometrie = 75,50 euro/uur

5) Hoogte- en afstandsmetingen = 66,55 euro/uur

6) Communicatie en overleg overige experts = per dossier

 

 

F.  ADMINISTRATIEVE & ONDERSTEUNENDE DIENSTEN ; OVERIGE KOSTEN

1) Neutraal expertiseverslag = 15 euro/pagina (min. 5 pagina's)

2) Aanleg/opstart dossier = 75 euro (forfaitair)

3) Kopij A4 (zwart/wit) = 0,33 euro/pagina

4) Kopij A4 (kleur) = 1 euro/pagina

5) Kopij A3 (zwart/wit) = 0,50 euro/pagina

6) Kopij A3 (kleur) = 1,50 euro/pagina

7) Gespecialiseerde dossierverwerking, opzoekingen, e.d. = 66,55 euro/uur

8) Opmaak van calculatie- en kostprijsvergelijkingen = per dossier

9) Administratief werk & secretariaat, briefwisseling, herinneringen, uitnodigen, planningen = 45 euro/uur

10) Postverzendingen = volgens de werkelijke gemaakte kosten

11) Aangetekende brieven of (betalende) traceerbare verzendingen =  volgens de werkelijke gemaakte kosten

12) Aanleg fotomeetbank = 2 euro/foto (5 jaar bewaring)

13) Digitaal ontwerper (plannen, 3D, enz.) = 66,55 euro/uur

 

 

 

Algemene opmerking:

De algemene werkwijze en de (factuur)voorwaarden alsook het IE van 'de uitvoerder' (Stefaan Bingé - De Tuindokter ® - Groenacademie ®) zijn steeds van toepassing. Ze kunnen op eenvoudig schriftelijk verzoek per post worden opgestuurd en ze kunnen ten allen tijde transparant (gratis) worden nagelezen op deze websites: www.detuindokter.be en www.groenacademie.be.  

Alle prestaties, leveringen en facturen kunnen contant betaald worden, doch via overschrijving uiterlijk 14 dagen na de vermelde factuurdatum (tenzij door beide partijen anders -schriftelijk- zou zijn overeengekomen). 

De vermelde kostprijzen op deze pagina zijn inclusief 21% BTW.  

De uitvoerder  en zijn medewerkers (Stefaan Bingé / De Tuindokter) behouden zich het recht om niet in te gaan op bepaalde verzoeken of aangeboden opdrachten indien deze niet zouden stroken met de gehanteerde deontolgische of ethische code.