You are here

Tarieven en honoraria

Tarieven en honoraria

A.  TUININSPECTIES  door 'DE TUINDOKTER' (incl. 21% BTW)

1) Tuininspectie/bezoek/diagnose ter plaatse = 150 euro (ca. 1 uur, daarna wordt er verrekend aan 25 euro/begonnen kwartier)

2) Online diagnose (per e-mail) = 50 euro

3) Monster- en staalname = 50,00 euro/staal

4) Indienen van een staal (in het labo) = verplaatsingskost (km) + reistijd (uur)

5) Verzendingen van stalen = verpakkingskosten + kosten koerier

6) Verpakkingen (vb. verzendingen van een staal) = volgens de kostprijzen en tarieven van het post- of koerierbedrijf

7) Maandelijkse tuinopvolgingen (PCA) = vanaf 250 euro/maand

8) Schriftelijk verslag na tuininspectie = prijs op maat (vanaf 250 euro)

9) Schriftelijke meststof- en/of voedingsadviezen = vanaf 250,00 euro/dossier

10) Verplaatsingen worden verrekend aan 0,87 euro/km (minimum: 25 euro/forfait)air.

 

 

B.  KOSTEN (NEUTRALE) LABO ONDERZOEKEN (incl. 21% BTW)

1) bodem- en wateronderzoek = v.a. 105,00 euro/staal

2) tak - loof (blad of naalden) - worteldelen = v.a. 105,00 euro/staal

3) schimmels, paddestoelen = v.a. 105,00 euro/staal

4) granulometrie = volgens type onderzoek in het daartoe gespecialsiseerde labo

5) fyto onderzoeken (vb. op aanwezige sproeistoffen, enz.) = v.a. 475,00 euro/staal

6) grondstofonderzoeken (stenen, hout,..) = volgens staalonderzoek

 

OPMERKING:

Volgens de kostprijzen/bepalingen van de labo's kunnen er extra's worden aangerekend indien:

** speciefiek onderzoek naar pesticiden, sproeistoffen, zware metalen, enz.

** spoedonderzoeken

 

 

C.  HONORARIA I.F.V. ONAFHANKELIJKE (GERECHTS- of VERZEKERINGS-) DESKUNDIGE (tarieven senior expert ; excl. 21% BTW)

1) neutrale, objectieve, vaststellingen ter plaatse, aanleg fotomeetbanken, onderzoeken,...  = 110,50 euro/uur

2) bijstand m.b.t. juridische of technische aard, samenkomsten, plaatsbezoeken, gerechtelijke vergaderingen = 131,66 euro/uur

3) verplaatstingskosten = 0,72 euro/km + 60% uurtarief  (80% indien de resitijd langer duurt dan de expertise) 

4) aanstellingen en diverse communicatie met overige experts/advocaten/labo's/... = per dossier

5) diverse opzoekingen, intern (voor)onderzoek, uitwerken en indienen van gedetailleerde expertiseverslagen, lastenboeken, plaatsbezoeken, ed. = 110,50 euro/uur (excl. drukwerken e.a.)

6) veldwerk, opmetingen en inventariseringen (vb. oude bomen, aanplantingen,...) = 110,50 euro/uur 

7) opstart/openen van een nieuw dossier (forfait) = 90,00 euro

8) materiaalgebruik (apparatuur voor veldwerk ~ forfait) = 75,00 euro (eventueel te vermeerderen volgens -dossier- specifieke behoeften/gereedschappen/materialen/grondstoffen/..) 

9) opvolging tot afhandeling expertisedossiers = .. % fee (volgens het eindbedrag van de schadevergoeding) 

10) afsluiten van een expertisedossier = 75,00 euro

 

Er worden extra's aangerekend indien:

** zondag- spoed- en nachttarief = + 100%

** zaterdagtarief =  + 50%

 

 

D. Landschaps- en tuinarchitectuur ; werfcoördinatie en/of werfleiding

1) Aanleg van een nieuwe dossier: op maat  (*)

2) Kwekerijbezoeken, veilingen, internat. zoektochten,.. = confidentieel, per dossier

3) werfcoördinatie en/of dagelijkse werfleiding = .. % op de uitvoeringen en/of leveringen

(* Het eerste bezoek/het kennismakingsgesprek is gratis en steeds vrijblijvend)

 

 

E.  GESPECIALISEERDE BEHANDELINGEN & UITVOERINGEN (opmerking: dit gebeurt niet persoonlijk door S. Bingé)

1) Motorische behandelingen onder druk (tot 15 m hoog) = volgens offerte (na plaatsbezoek van een TUINDOKTER)

2) Bodemperforaties, rookbehandelingen, ed. = vanaf 40 euro/kwartier

3) Werfcoördinaties, opvolging en controle van uitvoeringen en praktische werken = confidentieel, per dossier

4) Bodemsonderingen, lichtmetingen, lucht- en aquametrie, penetrometrie = volgens offerte (na plaatsbezoek)

5) Hoogte- en afstandsmetingen = volgens offerte (na plaatsbezoek van een TUINDOKTER)

6) Communicatie en overleg overige experts = per dossier

7) Opmetingen en inventariseringen (vb. oude bomen, aanplantingen,...) = per dossier

 

 

F.  ADMINISTRATIEVE & ONDERSTEUNENDE DIENSTEN ; OVERIGE KOSTEN (incl. 21% BTW)

1) Neutraal expertiseverslag = 10 euro/pagina (min. 5 pagina's  >> excl. de duurtijd voor de opmaak van het dossier = tarief C5)

2) Aanleg/opstart dossier = 108,90 euro (forfaitair)

3) Kopij A4 (zwart/wit) = 0,605 euro/pagina

4) Kopij A4 (kleur) = 2,52 euro/pagina

5) Kopij A3 (zwart/wit) = 0,91 euro/pagina

6) Kopij A3 (kleur) = 3,02 euro/pagina

7) Gespecialiseerde dossierverwerking, opzoekingen, e.d. = 133,70 euro/uur

8) Opmaak van calculatie- en kostprijsvergelijkingen = per dossier

9) Administratief werk & secretariaat, briefwisseling, herinneringen, uitnodigen, planningen = 74,26 euro/uur

10) Postverzendingen = 11,02 euro

11) Aangetekende brieven of (betalende) traceerbare verzendingen = 21,17 euro

12) Aanleg fotomeetbank = 1,54 euro/foto (5 jaar bewaring)

13) Digitaal ontwerper (plannen, 3D, enz.) = 90,75 euro/uur

 

Geldigheid:

Deze gehomologeerde prijslijst 'TARIEVEN EN HONORARIA' is geldig sedert 15 september 2023 en vervangt alle voorgaande. 

 

Algemene opmerking:

De algemene werkwijze en de (factuur)voorwaarden alsook het IE van 'de uitvoerder' (Stefaan Bingé - De Tuindokter ® - Groenacademie ® - bv Endorse) zijn steeds van toepassing. Ze kunnen op eenvoudig schriftelijk verzoek per post worden opgestuurd en ze kunnen ten allen tijde transparant (gratis) worden nagelezen op deze websites: www.detuindokter.be.  

Alle prestaties, leveringen en facturen kunnen contant betaald worden, doch via overschrijving uiterlijk 14 dagen na de vermelde factuurdatum (tenzij door beide partijen anders -schriftelijk- zou zijn overeengekomen). 

De vermelde kostprijzen op deze pagina zijn inclusief 21% BTW, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.  

De uitvoerder en zijn medewerkers of zijn aangestelde partners (Stefaan Bingé / bv Endorse) behouden zich het recht om niet in te gaan op bepaalde verzoeken of aangeboden opdrachten indien deze niet zouden stroken met de gehanteerde voorwaarden, de deontolgische - , morele of ethische code.