You are here

Bodemverontreiniging (PFOS)

Bodemverontreiniging (PFOS)

Uw bodem blijkt verontreinigd en U lijdt hierdoor schade? U wenst een onafhankelijke (terrein)inventarisatie, een grondanalyse of een waardebepaling te laten uitvoeren. U heeft nood aan een (tegen-)expertise of neutrale technische bijstand?

Ook indien U twijfelt over de kwaliteit van de bodem, ongeacht het 'gunstig advies' of de uitleg van een makelaar.

 Contacteer ons vrijblijbend. Er valt meteen 'een pak' van uw schouders wanneer U de juiste expert ontmoet.