You are here

Domeinbeheer

Domeinbeheer

Groenmanagement

Wij stellen graag een onderhoudsschema op voor uw tuin. Vooraleer uw hovenier zomaar producten begint te strooien analyseren wij eerst o.a. de bodem, het licht, water, oriëntatie, planteninventarisatie en plantencombinaties, de eventuele terreinhoogtes en/of niveauverschillen,... En daarna werken wij een gedetailleerd dossier uit.

De ideale behoeften worden exact berekend (vb. type meststof, soort graszaad, correcte maai-instellingen, ideale tijdstippen van snoei, waterdoseringen, enz.) ; alsook berekenen wij transparant de gangbare kostprijzen. Wij werken echt op maat van uw tuin/park/domein, doch steeds volgens uw wens. 

 

Opvolging en controle

Hoe weet u wie/wat/welke prestaties uitvoert als u vb. beschikt over een groter domein of indien u meerdere groeneigendommen heeft? Wie regelt de afspraken, de uitvoeringen, de leveringen,...?

 

Klopt de rekening?

Wie controleert nu de prestaties en de leveringen voor akkoord en aanvaarding van de factuur? Wij zorgen dat alles gecontroleerd wordt. Volgens verwachting en afspraak. We werken in detail, zodat de rekening klopt!

 

Kostenbesparend werken

Uw tuin of domein zal er niet alleen merkbaar "mooier" uitzien. Wij besparen hiermee voor onze klanten 1.000-den euro's per jaar! We verdienen dus "onze eigen kost" gegarandeerd terug!