You are here

Expertises

ENDORSE EXPERTISE & CONSULTANCY
Is een huis mèt tuin eigenlijk meer waard bij verkoop? En wat is zo’n tuin dan eigenlijk waard? Wat kan je doen indien je het niet eens bent met de factuur van je aannemer of wanneer je twijfelt aan de geleverde kwaliteit? 
 
Wat moet je eigenlijk doen wanneer jouw tuin het ‘slachtoffer’ is van een verkeersongeval of een ander schadegeval (vb. storm- of waterschade)? Vaak kan er een verzekering ingeschakeld worden ; maar dan is een onafhankelijke schade-expert geen overbodige luxe! U kunt hiervoor een beroep op ons doen, zowel voor particulieren als voor professionals (advocaten, verzekering- en immobiliënmakelaars, notariaten) alsook voor overige instanties (vb. overheden) en bedrijven. Vraag vrijblijvend meer informatie.


· Waardebepaling van bomen, tuinen en infrastructuur 
· Conditie- en veiligheidsbepalingen 
· Verzekeringsclaims (vb. vaststelling na storm- of waterschade, e.d.) 
· Juridische betwistingen (klachtendossiers) 
· overige

 
   

Verloop van een inspectie ~ expertise

 

1.       De vaststelling  (bij de klant ; het slachtoffer ; de schadelijder)

a.       Plaatsbezoek (+ de verplaatsing naar de locatie van de schade /het probleem) ;

b.      Er wordt geluisterd naar het verhaal en/of de ontwikkeling van de situatie ; en/of een kennismaking met de verschillende partijen ;

c.       De plaatselijke toestand wordt ter plaatse vastgesteld ;

d.      Er worden foto’s genomen (= de aanleg van een fotomeetbank) ;

e.      Inschatting van de schade + de mogelijke risico’s en/of de mogelijke gevolgen/hinder

 

Optioneel (niet standaard):

f.        Er kunnen metingen en onderzoeken  uitgevoerd worden:

1.       Omvang en/of maatbepaling van planten, struiken, bomen,…

2.       Omtrek van de stammen (bij bomen)

3.       Hoogte- afstandsmeting

4.       Perceel(grens)controle

5.       Dieptemetingen

6.       Penetrometing (bodemcompactheid + doorlaatbaarheid)

7.       Bodemvochtigheid  &  bodemtemperatuur

8.       Lichtmetingen

9.       Stamboringen

10.   Hellingsgraden (%)

11.   Suikergehaltes in fruit

12.   Diverse grondstoffen

13.   Diverse substraten

14.   E.a.

 

g.       Er kunnen stalen genomen worden:

1.       Bodem

2.       Planten (wortel / stengels of takken / loof)

3.       Water

4.       Zaden / vruchten / groenten / fruit / enz.

5.       Schimmels & paddenstoelen

6.       Diverse grondstoffen & substraten

7.       E.a.

 

Wat kan er allemaal onderzocht worden?

Ø  Bodemsamenstelling & bodemkwaliteit

Ø  Zware metalen, residuen in de bodem

Ø  Aanwezigheid van sproeistoffen in planten

Ø  Aanwezigheid van schimmels, insecten, mijten,…

Ø  Aanwezigheid van bacteriën, virussen,…

Ø  Grondstoffen (sterkte / samenstelling / inhoud / …)

Ø  E.a.

2.       Opzoekingen: interne & externe communicatie  (op kantoor)

a.       Informatie omtrent de partijen ~ kadastrale situering van de percelen ;

b.      Inplantingen gebouwen / perceelsgrenzen / beplantingen / veldwetboek / verkavelingvoorschriften / e.a. ;

c.       Communicatie met derde partijen (vb. de veroorzakers van de schade en/of de  verwerende partijen) ;

d.      Communicatie met labo’s, wetenschappelijke instellingen, advocaten, overige betrokken of aangewezen partijen ;

e.      Extra plaatsbezoek (vb. afhankelijk van seizoenen, weersomstandigheden, enz.) ;

f.        Opvragen van vergelijke prijsoffertes , vergelijkende technische gegevens, nominale waardebepalingen, enz. ;

g.       E.a.

 

3.       Opmaak van een expertiseverslag (op kantoor)

a.       Volgens de vaststellingen, diverse noodzakelijke studies of diepere onderzoeken/opzoekingen ;

b.      Studie van de analyseresultaten van labo’s (= indien er stalen werden genomen) ;

c.       Opname en verwerking van alle gegevens na onderzoek & studie ;

d.      Formulering van:

                                                               i.      Oorzaak

                                                             ii.      Gevolg(en)

                                                            iii.      Oplossing(en)

e.      Bezorging van het expertiseverslag (= het rapport) aan de partijen:

                                                               i.      Aan de opdrachtgever(s)

1.       Per e-mail

2.       Per post (o.a. per gewone - en/of traceerbare verzending)

3.       Persoonlijk (vb. bij de opdrachtgever thuis)

 

Indien gewenst:

                                                             ii.      Derde partij(en)

1.       Schadeveroorzaker(s) / betwistende partij(en)

2.       Raadslieden (vb. advocaten of bemiddelaars)

3.       Rechtbank(en)

4.       Verzekeringsmakelaar(s)

5.       E.a. 

 

f.        Eventueel:

                                                               i.      Opmaak van een indicatieve kostprijsberekeningen of een offerte ;

                                                             ii.      Waardebepaling ß vs. à de waardevermindering t. g. v. de schade ;

                                                            iii.      Vergelijkende studie van de opgevraagde/verkregen offertes ;

                                                           iv.      Toelichting van de werkwijze/expertise aan derde partijen ;

                                                             v.       Confrontatie met/in aanwezigheid van derde partijen of veroorzakers ;

                                                           vi.      Technische verdediging van het expertisedossier of rapport ;

                                                          vii.      Opvolging / controle / nazicht van uitvoeringen en/of oplossingen

 

                                                        viii.      E.a.