You are here

Auteursrecht en IE

Auteursrecht en IE

Deze website is eigendom van Stefaan Bingé.

 

Contactgegevens:

Dhr. Stefaan Bingé

 

Facturatiegegevens:

BV Endorse

Kerrebroek 39

9850 DEINZE (Nevele) (België)

BTW BE 0644.845.508

 

EN OOK:

 

Expertise & Consultancy:

Stefaan Bingé

Kerrebroek 39

9850 DEINZE (Nevele) (België)

BTW BE 0742.364.556

 

Telefoon: +32 (0)9 225 52 25

GSM: +32 (0)472-82 37 57

E-mail: info@detuindokter.be

I. www.detuindokter.be

 

ERKENNINGSNUMMERS: 

Fytolicentie nr. 19.3.00121 (geldig tot 25/06/2025)

FOD Landbouw en Visserij: 502.15.74

VL LM: BV 526477.000.91

FOD Justitie: EXP8120920

FOD Binnenlandse Zaken: 14.2003.09

 

Door de toegang tot -en het gebruik van- onze websites verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden van 'Stefaan Bingé'  en/of  'DE TUINDOKTER' en/of 'BV ENDORSE'.

Intellectuele eigendomsrechten (IE)

Zowel de merknamen (1) 'De Tuindokter' alsook (2) 'Groenacademie' is per 2007 officieel door Stefaan Bingé in gebruik en geregistreerd. Sedert 2007 worden deze merknamen ook als gelijknamige websites uitgewerkt en gedeeld op het wereldwijde (inter)net. De domeinnamen, alsook de inhoud van deze websites, met inbegrip van de merken, de verwante merknamen, de logo’s, eventuele schetsen en tekeningen, de data, de product- of bedrijfsnamen, teksten, foto's en beelden, filmpjes e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten (zoals afbeeldingsrechten, auteursrechten, e.a.) en behoren toe aan Stefaan Bingé (of hierna soms verder genoemd: 'De Tuindokter') ; of BV Endorse ; of eventuele rechthoudende derden (indien daarover een duidelijk schriftelijk bewijs, een akkoord of een contract bestaat). Indien dit het geval is zal het vermeld staan/worden. Het gebruik ervan door derden wordt pas toegestaan na schriftelijke goedkeuring of aantoonbare overeenkomst, zoniet wordt het aanzien als een inbreuk op deze rechten of diefstal van intellectuele prestaties en/of eigendom.

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op deze website(s) is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

'De Tuindokter' en zijn partners leveren grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden of verouderingen zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de website onbeschikbaar zou zijn, zal 'De Tuindokter' de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten. 'De Tuindokter' kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die onstaat uit het gebruik van de informatie op deze website. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via onze website ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren. De inhoud van deze website (eventuele links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. 'De Tuindokter' geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

'De Tuindokter' kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze website of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. 'De Tuindokter' verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken.

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Gent bevoegd.

Privacybeleid - PRIVACYVERKLARING 'De TUINDOKTER'

'De Tuindokter' hecht belang aan uw privacy. Hoewel de meeste informatie op onze websites beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie gevraagd wordt. Deze informatie zal enkel gebruikt worden in het kader van marketing. (bv ons klantenbeheer, om u op de hoogte te houden van onze activiteiten, onze nieuwsbrief, uitnodigingen evenementen, …). De gebruiker kan zich, kosteloos en op verzoek, steeds verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens voor direct marketing. Daartoe zal hij zich richten tot 'De Tuindokter', of zijn professioneel agentschap/management, op de bovenstaande gegevens. Uw persoonsgegevens worden nooit doorgegeven aan derden (indien wel het geval vermelden aan wie).

Conform de wet verwerking persoonsgegevens van 08/12/1992 beschikt de gebruiker over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van zijn persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (d.m.v. een kopie van de identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag richten via onze bovenstaande contactgegevens of per mail naar info@detuindokter.be, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

'De Tuindokter' kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar onze-website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk om onze website permanent te optimaliseren voor de gebruikers.

Het gebruik van cookies.

Tijdens een bezoek aan de website kunnen cookies op de harde schijf van uw computer geplaatst worden en dit enkel en alleen om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Deze mini bestandjes of cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan. Uw internetbrowser laat u toe dat u het gebruik van cookies verhindert, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat u de cookies nadien van uw harde schijf verwijdert. Raadpleeg hiervoor de help-functie van uw internetbrowser.

 

 

Collega's gezocht (zowel in België als Nederland)
Heb jij interesse om 'Tuindokter' te worden, in België of in Nederland, binnen jouw (zelf te kiezen) regio?
Stuur ons dan een gemotiveerde e-mail (info@detuindokter.be) waaruit blijkt dat jij een meerwaardezoeker en vooral oplossingsgericht bent! Jouw profiel: je bent landschaps- tuinarchitect of een bio-ingenieur (M/V/X), je hebt een brede kennis van planten(ziekten), meststoffen, insecten,.. je hebt oog voor details en bent vlot in omgang, communicatief,... Stefaan Bingé is tevens op zoek naar een personal assistent (M/V/X)
Lezingen en tuincursussen
We bieden ruim 20 boeiende thema's en titels onder de titel: DE TUINDOKTER HOUDT SPREEKUUR

Voor elk wat wils! Ontdek dit b(l)oeiende aanbod en stuur ons gerust vrijblijvend een mailtje voor meer info of de kostprijs.